Bookmark and Share

Pravidla Mistra požárního útoku 2019

Vydáno dne 01. 03. 2019 (727 x přečteno)

Okresní odborná rada represe při OSH v  Tachově vyhlašuje hasičskou soutěž v kategorii - muži, ženy - s názvem „MISTR POŽÁRNÍHO ÚTOKU“ dále jen „MPÚ“


1Pravidla MPÚ:

 • Jedná se o soutěž v požárním útoku pro soutěžní družstva mužů a žen sborů dobrovolných hasičů (popř. vyšších organizačních celků) vyhlašovanou OSH Tachov a ORR Tachov.

 • Soutěž bude provedena dle platných Pravidel požárního sportu a Technické přílohy pravidel požárního sportu vydané GŘ HZS ČR dne 16. 2. 2018 ve znění pozdějších předpisů.

  • ORR zmírňuje tato pravidla tím, že povoluje opakovaný start v případě chybného startu způsobeného předčasným výběhem závodníka. Soutěžní družstvo má možnost maximálně dvou startů v jednom kole soutěže.

 • Do MPÚ budou připuštěna pouze ta SDH, která mají vůči OSH Tachov ke dni 28.2. vyřízeny všechny závazky (zejména uhrazené členské příspěvky). Toto platí jak pro zařazení soutěže do MPÚ, tak i pro zařazení družstva do vyhodnocení MPÚ.

 • Do MPÚ budou započteny výsledky z vybraných soutěží zařazených do kalendáře soutěží OSH Tachov (nahlášeno na OSH Tachov nejpozději do 15. 2. daného kalendářního roku).

 • Maximální počet soutěží zařazených pro daný kalendářní rok je 10 soutěží.

 • MPÚ bude probíhat od května do října daného kalendářního roku.

 • V kategorii ženy je povolen start dvou mužů, mimo post rozdělovače (tj. muž nesmí obsluhovat rozdělovač).

   • Organizátor soutěže může toto pravidlo pro svoji soutěž zmírnit, ale umístění daného soutěžního družstva se pak nemůže počítat do výsledků MPÚ.

 • Počet žen v kategorii mužů není omezen.

 • Družstvo může být doplněno maximálně 2 závodníky z jiného soutěžního družstva.

 • Soutěže zařazené do MPÚ a průběžné výsledky budou zveřejněny na webu OSH Tachov a na tcl.firesport.eu.

 • Přihlašování a rezervace pořadí na jednotlivé soutěže bude probíhat přes stránky - tcl.firesport.eu. Přihlašování a rezervace bude vždy spuštěna v sobotu 2 týdny před termínem konání soutěže ve 20:00 hodin.

 • ORR si vyhrazuje právo na úpravu pravidel MPÚ a to vždy před vyhlášením nového ročníku v daném kalendářním roce a na základě vyhodnocení ročníku předešlého.

 • Vyhodnocení aktuálního ročníku soutěže MPÚ proběhne na poslední soutěži v požárním útoku daného ročníku, nejpozději však na poslední soutěži zařazené do kalendáře soutěží OSH Tachov pro příslušný rok.

2Pravidla pro pořádající SDH:

 • Každá zařazená soutěž do MPÚ bude vyhlášena pro kategorie muži i ženy.

 • Terče musí být se štítem, mohou být elektronické nebo mechanické, nástřikové nebo sklopky. Plechovky a jim podobné předměty nejsou povoleny.

 • Káď musí být hranatá s parametry podle pravidel disciplíny požárního útoku

   • výška 0,8 m, bez přepážek, objem minimálně 1000 l a plnění ve spodní části.

 • Dopravní vedení v kategorii muži lze upravit na dvě hadice B.

 • Pořádající SDH připraví pro rozhodčí zastřešené místo (např. altán, slunečník apod.) se stolkem a židlemi (podle počtu rozhodčích) u startu i u místa čárového rozhodčího/časoměřičů.

 • Po dobu trvání soutěže zabezpečit zdravotní službu, alespoň ve formě zdravotníka s brašnou pro první pomoc.

3Práva a povinnosti pro hlavního rozhodčího:

 • Po dohodě s velitelem soutěže jmenuje ostatní rozhodčí soutěže (dle potřeby, časoměřiče, startéra, zapisovatele, rozhodčího na nástřikové čáře, obsluhu terčů apod.) a řádně je proškolí.

 • Před zahájením soutěže zkontroluje hlavní rozhodčí regulérnost terčů, kádě a základny a rozměření tratě tak, aby vše odpovídalo pravidlům dle bodu 1 či předem oznámeným úpravám v pozvánce.

 • Při pochybách o regulérnosti nechat zřídit nápravu. Při nezřízení nápravy předat informaci na OSH Tachov kvůli posouzení započítání výsledků do ligy a zařazení soutěže do následujícího ročníku.

 • Zajistit předání výsledků ze soutěže na OSH v Tachov nejpozději do jednoho týdne od data konání soutěže. Preferováno je předání v čitelné elektronické podobě (sken, přepis nebo foto) na email oshtachov@seznam.cz. Papírové výsledky spolu se zápisem pak doručit na OSH Tachov nejpozději do 1 měsíce od data konání soutěže.

4Podmínky pro zařazení soutěže pro následující ročník:

 • Účast SDH minimálně na třech soutěžích MPÚ v aktuálním roce

   • Započítává se i vlastní soutěž pokud je zařazena do MPÚ.

   • Nerozhoduje kategorie muži/ženy.

 • Pořádající SDH spadá pod OSH Tachov a soutěž bude na okrese Tachov.

 • Splnění všech pravidel článku 2 tohoto dokumentu.

 • Právo na konečné rozhodnutí o zařazení soutěže a výjimce účasti SDH si vyhrazuje ORR.

5Hodnocení:

 • Podle celkového umístění v dané soutěži bude soutěžnímu družstvu do MPÚ přidělen určitý počet bodů podle níže uvedené tabulky.

 • Pro hodnocení do MPÚ se použije lepší dosažený čas a to i v případě, že by se časy na soutěži samotné sčítaly.

 • Do konečného hodnocení MPÚ bude zařazeno družstvo s účastí minimálně na 3 zařazených soutěžích.

 • Za účast na zařazené soutěži získá soutěžní družstvo vždy 1 bod.

 • V případě účasti pouze jednoho družstva na zařazené soutěži získá družstvo 5 bodů + 1 bod za účast.

 • Do celkového hodnocení MPÚ budou družstvu započítány výsledky všech zařazených soutěží.

 • Při účasti dvou a více soutěžních družstev z jednoho SDH v jedné kategorii se do hodnocení MPÚ započítá pouze umístění družstva „A“, přičemž soutěžící v družstvu „A“ musejí být členy v členské základně daného SDH. Družstva „B“ a dále se do hodnocení ligy nezapočítávají vůbec a jejich bodové hodnocení se postupuje dalšímu družstvu v pořadí.

 • Celkovým vítězem MPÚ se stává soutěžní družstvo mužů a žen s nejvyšším počtem nasbíraných bodů.

 • V případě rovnosti bodů rozhodují o pořadí následující priority:

 1. vyšší počet nejlepších umístění,

 2. účast na více soutěžích.

 • Hodnotící tabulka:

umístění

družstva

body za umístění

body

za účast

body celkem

1.

10

1

11

2.

7

1

8

3.

5

1

6

4.

3

1

4

5.

2

1

3

6.

1

1

2

7. a dál

0

1

1

pouze 1 družstvo v kategorii

-

-

6

5.1Příklad hodnocení ze soutěže zařazené do MPÚ:

 

družstvo SDH

1. pokus

2.pokus

výsledný čas

celkové umístění

počet bodů

body za účast

bodů do MPÚ

1.

Halže

21,10

22,18

21,10

1.

10

1

11

2.

Tisová „A“

22,10

22,12

22,10

2.

7

1

8

3.

Tisová „B“

26,30

23,10

23,10

3.

---

---

---

4.

Stříbro

35,16

24,10

24,10

4.

5

1

6

5.

Staré Sedliště

25,10

26,03

25,10

5.

3

1

4

6.

Nové Sedliště

26,10

26,15

26,10

6.

2

1

3

7.

Bor

NP

27,10

27,10

7.

1

1

2

8.

Kladruby

28,10

NP

28,10

8.

0

1

1

9.

Brod nad Tichou

29,10

32,12

29,10

9.

0

1

1

 

Komentář k příkladu hodnocení:

Celkem se soutěže zúčastnilo 9 soutěžních družstev mužů, z toho měl SDH Tisová dvě soutěžní družstva - „A“ a „B“. Do hodnocení se započítával výsledný čas soutěžního družstva „A“, soutěžní družstvo „B“ nebylo dle pravidel obodováno a body za umístění byly přiděleny dalšímu soutěžnímu družstvu v celkovém pořadí na 4. místě, tj. SDH Stříbro. Následně byly obodovány další soutěžní družstva v celkovém pořadí, plus vždy jeden bod za účast SDH na soutěži.

 

 

 

V Tachově dne 1.3.2019

 

Martin V O L K A

vedoucí ORR Tachov

Příloha pravidel MISTRA POŽÁRNÍHO ÚTOKU

pro 8. ročník rok 2019

 

 

 

Seznam soutěží zařazených do ročníku

 

Datum

Název soutěže

Pořadatel

Kontakt

0.6.2019

Soutěž v požárním útoku

SDH Bor

sdhbor@seznam.cz

22.6.2019

Soutěž v požárním útoku

SDH Planá

Hasici.plana@seznam.cz

6.9.2019

Memoriál Ondřeje Potočného

SDH Staré Sedliště

jizu@seznam.cz

13.7.2019

Memoriál Jaroslava Žaluda

SDH Labuť

jiri.havel165@gmail.com

27.7.2019

O pohár starosty obce

SDH Halže

sdh.halze@email.cz

3.8.2019

Memoriál Václava Pecháčka

SDH Nové Sedliště

ondrafojticek@seznam.cz

7.9.2019

Memoriál Františka Fidlera

SDH Nahý Újezdec

sdhnahyujezdec@seznam.cz

14.7.2019

Poslední studna

SDH Kladruby

hasici.kladruby@seznam.cz