Bookmark and Share

Hasičské ligy okresu Tachov v roce 2020

Vydáno dne 20. 05. 2020 (913 x přečteno)

AKTUALIZACE 8.6.2020!

12.5.2020 přišlo nové rozhodnutí SH ČMS. ORR a ORM při okrese Tachov přijaly usnesení. Řekneme si pár novinek. Soutěže budou, ale ...


AKTUALIZACE 8.6.2020!

SH ČMS zrušilo všechny postupové soutěže pro rok 2020 od krajských kol výše. Nižší postupové soutěže nechalo SH ČMS na rozhodnutí příslušných okresních sdružení. Pořádání pohárových soutěží SH ČMS povolilo za předpokladu dodržení aktuálních platných pravidel.

Odborná rada mládeže (ORM) zasedala 14.5.2020 ve Stříbře. Odborná rada represe (ORR) zasedala 28.5.2020 v Tachově. Obě rady se shodly na téměř identických pravidlech a podmínkách pro ročník 2020. Body rozhodnutí si nyní shrneme v krátkém článku.

  • Liga Mladých hasičů okresu Tachov ani Mistr požárního útoku nebudou pro rok 2020 bodovány, respektive nebudou vůbec vyhlášeny,
  • pravidlo pro počet navštívených soutěží pro pořádání soutěže v dalším roce se nebude uplatňovat a schválení pořádání soutěže bude záviset jen na rozhodnutí ORM a ORR,
  • v kalendáři soutěží na Firesportu jsou zapsány všechny soutěže pořádané na území okresu Tachov s výjimkou těch, které jsou součástí jiných lig,
  • přihlašování na soutěže bude probíhat vždy přes Firesport tak jako v minulém období - pouze se nebudou přidělovat body,
  • nově přibyla kolonka pro oznámení, že družsto na soutěž nepřijede - prosíme VYPLŇOVAT!

 

  • Jarní kolo okresní soutěže Plamen se konat nebude,
  • podzimní kolo soutěže Plamen má stanoven předběžný termín na 10.10.2020 a bude opět v Boru.

 

  • Hasičské soutěže pořádané jednotlivými SDH jsou povoleny,
  • při pořádání soutěže je nutno bezpodmínečně dodržet všechna v danou dobu platná pravidla a nařízení,
  • za zajištění pravidel a jejich vymáhání na všech zúčastněných včetně přihlížejících bude zodpovídat vždy pořádající SDH.

 

Pokud dojde k nějakým úpravám, pak bude článek aktualizován.